Biệt thự Chương Mỹ

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Biệt thự mái thái
Chủ đầu tư: Mr. Viễn
Địa điểm: Chương Mỹ, Hà Nội.

Making New Living Spaces