Biệt thự LeNinh Villas

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế biệt thự LeNinh Villas
Chủ đầu tư: ông bà Hoa Thái
Địa điểm: Cát Hạ, Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces