Cải tạo nhà ở nông thôn

Project Info

  • Category

    Cải Tạo, Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế cải tạo nhà ở nông thôn
Chủ đầu tư: Mr. Hùng
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces