Cải tạo phòng cưới

Project Info

  • Category

    Cải Tạo, Nội Thất

Thông tin dự án


Thiết kế cải tạo phòng cưới
Chủ đầu tư: Mr. Đạt
Địa điểm: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Making New Living Spaces