Khách sạn 5x18m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế khách sạn 7 tầng 5x18m
Chủ đầu tư: Mr. Lâm
Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội.

Making New Living Spaces