Nhà ở 6x14m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Công trình nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: Mr. Thành
Địa điểm: Thôn Điền,Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces