Nhà ở 4x11m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 4x11m
Chủ đầu tư: ông bà Toán Quyên
Địa điểm: Xuân La, Hà Đông, Hà Nội.

Making New Living Spaces