Nhà ở 5.6×15.5m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 5.6×15.5m
Chủ đầu tư: ông Tuân
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces