Nhà ở 5×16.5m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 5×16.5m
Chủ đầu tư: Mr. Kiên
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces