Nhà ở 5x16m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 5x16m
Chủ đầu tư: ông bà Hoan Trang
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces