Nhà ở 5x21m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 5x18m
Chủ đầu tư: Mr. Được
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces