Nhà ở 6.5x11m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 6.5x11m
Chủ đầu tư: Mr. Lộc
Địa điểm: Trực Ninh, Nam Định.

Making New Living Spaces