Nhà ở 6x12m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 6x12m
Chủ đầu tư: Mrs. Hường
Địa điểm: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces