Nhà ở 7x13m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 7.5x13m
Chủ đầu tư: ông bà Hữu Dinh
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces