Nhà ở 8.5x12m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 1 tầng 8.5x12m
Chủ đầu tư: Mr. Tuyên
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces