Nhà ở 8×16.5m

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 8×16.5m
Chủ đầu tư: Mr. Cường
Địa điểm: Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces