Nhà ở Gia Đình Mr.Trịnh

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Nhà ở Gia Đình
Chủ đầu tư: Mr Trịnh
Địa điểm: Làng Điền, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.
Quy mô: 530m2 sàn

Making New Living Spaces