Nhà ở gia đình Mr.Vinh

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin dự án


Nhà ở Gia Đình
Chủ đầu tư: Mr Vinh
Địa điểm: Làng Điền, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces