Nhà ở kết hợp văn phòng

Project Info

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin công trình


Công trình nhà nhà ở kết hợp được xây dựng trên diện tích đất 260m2
Chủ đầu tư: Mr. Thất Tâm computer
Địa điểm: Đan Phượng-Hà Nội.