Nội thất Mr. Thắng

Project Info

  • Category

    Nội Thất

Thông tin dự án


Thiết kế nội thất hiện đại
Chủ đầu tư: ông bà Thắng Hương
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces