Thông tin dự án


Thiết kế biệt thự The Pool Villa
Chủ đầu tư: ông bà Hoa Thái
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 8×16.5m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 8×16.5m
Chủ đầu tư: Mr. Cường
Địa điểm: Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5.6×15.5m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 5.6×15.5m
Chủ đầu tư: ông Tuân
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5.9×16.5m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 5.9×16.5m
Chủ đầu tư: ông bà Thắng Hương
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở kết hợp văn phòng 9x17m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 6 tầng 9x17m
Chủ đầu tư: Mr. Thanh
Địa điểm: Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Cải tạo nhà ở nông thôn

Thông tin dự án


Thiết kế cải tạo nhà ở nông thôn
Chủ đầu tư: Mr. Hùng
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5x16m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 5x16m
Chủ đầu tư: ông bà Hoan Trang
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 8.5x12m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 1 tầng 8.5x12m
Chủ đầu tư: Mr. Tuyên
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5×16.5m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 5×16.5m
Chủ đầu tư: Mr. Kiên
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 6.5x11m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 6.5x11m
Chủ đầu tư: Mr. Lộc
Địa điểm: Trực Ninh, Nam Định.

Making New Living Spaces