Nhà ở 6.5x11m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 6.5x11m
Chủ đầu tư: Mr. Lộc
Địa điểm: Trực Ninh, Nam Định.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5x21m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 5x18m
Chủ đầu tư: Mr. Được
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

nhà ở 9x15m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 9x15m
Chủ đầu tư: ông bà Tú Thuận
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 6x12m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 6x12m
Chủ đầu tư: Mrs. Hường
Địa điểm: Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 7x13m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 3 tầng 7.5x13m
Chủ đầu tư: ông bà Hữu Dinh
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Khách sạn 5x18m

Thông tin dự án


Thiết kế khách sạn 7 tầng 5x18m
Chủ đầu tư: Mr. Lâm
Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 4x11m

Thông tin dự án


Thiết kế nhà ở 5 tầng 4x11m
Chủ đầu tư: ông bà Toán Quyên
Địa điểm: Xuân La, Hà Đông, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Cải tạo nhà ở 8x11m

Thông tin dự án


Thiết kế cải tạo nhà ở 8x11m
Chủ đầu tư: Mr. Toán
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 5×18.5m

Thông tin dự án


Công trình cải tạo nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: Ông bà Tâm Chung.
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces

Nhà ở 6x14m

Thông tin dự án


Công trình nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: Mr. Thành
Địa điểm: Thôn Điền,Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces