Biệt thự mái thái

Project Info

  • Construction Date

    June 2022

  • Category

    Kiến trúc

Biệt thự gia đình


Thiết kế biệt thự mái thái

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Nguyễn Trọng Viễn
Địa Điểm: Xã Chine, H.Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2022