Best Green Builders

Bằng cách chọn xây dựng  xanh, bạn đang nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho môi trường và cũng tăng thêm giá trị cho ngôi nhà của mình. Pi Việt Nam cung cấp cho bạn hướng dẫn và các công cụ cần thiết để xây dựng một tòa nhà thân thiện với môi trường. Ngày càng có nhiều chủ nhà mong muốn và kiên quyết làm cho ngôi nhà của họ thân thiện với môi trường để họ có thể sống trong lành và tiết kiệm chi phí khi vận hành.

Catalogue Houses

Pi Việt Nam cung cấp cho bạn hướng dẫn và các công cụ cần thiết để xây dựng một tòa nhà xanh hoặc một ngôi nhà hoặc văn phòng xanh.


Posibillities

Pi Việt Nam hướng dẫn bạn qua quá trình lựa chọn và cài đặt các tính năng xanh trong tòa nhà hoặc ngôi nhà của bạn để mang lại lợi ích cho môi trường phù hợp với thực tiễn hiện tại của bạn. Trong khi chi phí cho cấu trúc xanh hơn cao hơn một chút so với ngân sách thông thường của bạn, khoảng 5-10%. Bằng cách sử dụng đúng nhà thầu xây dựng xanh, bạn có thể mong đợi một ngôi nhà hiệu quả, bền bỉ, lành mạnh hơn để sinh sống và cần ít nhu cầu hơn.