Pool Villas Garden

Project Info

  • Category

    Sân vườn

Thiết kế sân vườn


Thiết kế sân vườn biệt thự Pool Villas

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Trần Huy Hoa
Địa Điểm: Biến Thế, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2022