Nhà Hiện Đại M5

Project Info

  • Construction Date

    January 2023

  • Category

    Kiến trúc


Công trình nhà ở 3 tầng

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Mr. Được Quang
Địa Điểm: Thôn Điền, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Tổng diện tích sàn xd: 410m2
Hoàn thành: 2023