Tokyo Debiz

Project Info

  • Category

    Kiến trúc

Dự án Khu Đô Thị Tokyo Debiz


Thiết kế dự án tổ hợp thương mại dịch vụ Tokyo Debiz

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Cty CP Dealta Real
Địa Điểm: Liêm Tuyền, Tỉnh Hà Nam
Hoàn thành: 2021