Lene Villas

Project Info

  • Construction Date

    January 2023

  • Category

    Kiến trúc

Biệt thự hiện đại


Thiết kế biệt thự

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Mr. Linh
Địa Điểm: Xã Tam Thuấn, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2022