LiveStream studio

Project Info

  • Construction Date

    October 2023

  • Category

    Nội thất

Nội thất


Thiết kế nội thất phòng LiveStream

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Mr.Duy
Địa Điểm: Xã Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Tổng diện dự án:
Hoàn thành: 2023