Nhà thờ và nhà ở

Project Info

  • Construction Date

    January 2020

  • Category

    Kiến Trúc

Thông tin công trình


Công trình nhà thờ và nhà ở được xây dựng trên diện tích đất 250m2
Chủ đầu tư: Mr. Trí
Địa điểm: Mỹ Giang-Tam Hiệp-Phúc Thọ-Hà Nội.