Nhà Hiện Đại M14

Project Info

  • Construction Date

    July 2021

  • Category

    Kiến trúc

Nhà ở gia đình


Công trình nhà ở 5 tầng

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Trần Huy Tâm
Địa Điểm: Trục chính, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Tổng diện tích sàn xd: 450m2
Hoàn thành: 2021