Nhà Hiện Đại M8

Project Info

  • Construction Date

    September 2023

  • Category

    Kiến trúc

Nhà ở gia đình


Công trình nhà ở 4 tầng

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Trịnh
Địa Điểm: Thôn Điền, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Tổng diện tích sàn xd: 480m2
Hoàn thành: 2023