Nội thất hiện đại M7

Project Info

  • Construction Date

    May 2018

  • Category

    Cải tạo, Nội thất

Nội thất hiện đại


Thiết kế cải tạo nội thất phòng ngủ con gái

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: ông bà Dung Tùng
Địa Điểm: Thôn Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2018