Meditaion Room2

Project Info

  • Category

    Nội thất, Sân vườn

Nội thất


Thiết kế nội thất phòng thiền, phòng làm việc

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Mrs. Tuyển
Địa Điểm: H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2023