Nhà Hiện Đại M30

Project Info

  • Category

    Kiến trúc

Nội thất


Thiết kế nhà ở Hiện Đại

Thông tin dự án


Chủ đầu tư: Mr. Cường
Địa Điểm: Thôn Điền, Xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP. Hà Nội
Hoàn thành: 2023